POLSKIE CENTRUM FINANSOWE - Jesteśmy po to, by pomagać !FORMULARZ E101/A1
Formularz E101 / A1 jest dokumentem potwierdzającym podleganie systemowi zabezpieczenia spolecznego w kraju, w ktorym zostal wystawiony. Jest on wydawany w panstwach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang.EEA) w ramach koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego. W Polsce poswiadczaniem formularza E101 zajmuja sie jednostki terenowe Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS). Osoba, ktorej ZUS wystawil formularz E101 w zwiazku z wyjazdem z Polski do pracy za granica, bedzie podlegala polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczen spolecznych. Oznacza to, ze zatrudniajacy ja pracodawca zagraniczny zobowiazany jest do zlozenia wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczania i oplacania skladek w Polsce, do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS). Polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia spolecznego maja zastosowanie w przypadku polskiego pracownika wykonujacego prace za granica na polecenie polskiego pracodawcy przez okres nie dluzszy niz 12 miesiecy. W zwiazku z tym ZUS poswiadczy formularz E101 delegujacemu pracodawcy po spelnieniu przez niego niezbednych warunkow. Formalnosci zwiazane z uzyskaniem formularza E101 w tym przypadku zalatwia przedsiebiorca, a nie bezposrednio delegowany pracownik. Rowniez osoba, ktora zamieszkuje i pracuje w Polsce, a jednoczesnie jest pracownikiem w kilku innych krajach UE lub EEA podlega ubezpieczeniom spolecznym w Polsce. Takze w tym przypadku ZUS wystawi formularz E 101. Jednak w tej sytuacji przed wyjazdem do pracy za granica zainteresowany sam powinien zglosic sie po formularz E101 do jednostki terenowej ZUS. Ponadto osoba pracująca na wlasny rachunek w Polsce, ktora czasowo przenosi swoja dzialalnosc lub wykonuje prace z nia zwiazane w innym panstwie unijnym, moze przez okres 12 miesiecy pozostac w polskim systemie zabezpieczenia spolecznego. Wowczas zwraca sie do wlasciwej jednostki ZUS o wystawienie formularza E101. Nalezy jednak pamietac,ze formularz E101 bedzie wystawiony tylko wowczas, gdy praca za granica jest z gory okreslona co do tresci i czasu, a osoba przed rozpoczeciem pracy za granica prowadzila dzialalnosc na wlasny rachunek na terenie Polski i z tego tytulu zglosila sie do ubezpieczen spolecznych. Polskiemu systemowi ubezpieczen spolecznych podlega takze osoba zamieszkujaca w Polsce i rownoczesnie prowadzaca dzialalnosc na wlasny rachunek w kilku krajach czlonkowskich. Warunkiem jest jednak, aby dzialalnosc byla prowadzona rowniez w Polsce Wowczas ZUS bedzie mogl poswiadczyc formularz E101. Kolejna sytuacja, w ktorej osoba podlega polskim przepisom w sprawie zabezpieczenia spolecznego dotyczy zatrudnienia w Polsce w charakterze pracownika i jednoczesnego prowadzenia wlasnej dzialalnosci na terenie innego panstwa unii. Podobnie, jak w pozostalych przypadkach rowniez w tym ZUS wystawi formularz E101. Nalezy jednak pamietac,ze od wszystkich wymienionych wyzej zasad istnieja liczne wyjatki. Na zakonczenie warto rowniez wspomniec o osobach, ktorym ZUS nie poswiadczy formularza E101. Dotyczy to osob bedacych w Polsce bezrobotnymi, studentami, emerytami, rencistami, pracownikami na urlopie bezplatnym, ktore podejma prace lub rozpoczna prowadzenie dzialalnosc na wlasny rachunek w innym panstwie Unii Europejskiej, bowiem podlegaja przepisom o zabezpieczeniu spolecznym w kraju, w ktorym wykonuje prace lub dzialalnosc.FORMULARZ E109/ S1
 Jesli pracujemy i jestesmy ubezpieczeni w UK, czlonkowie naszej rodziny mieszkajacy w innym panstwie, maja prawo do opieki zdrowotnej w panstwie zamieszkania na koszt UK. Dokumentem, ktory potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Instytucja wlasciwa do jego wydania jest HMRC. Podanie do HMRC z prosba o formularz E109 powinno zawierac:
- dane ubezpieczonego w UK czyli pelne imie i nazwisko, nazwisko panienskie (jezeli dotyczy) adres zamieszkania w UK, date urodzenia
- numer ubezpieczenia (NIN)
- obywatelstwo
 - date rozpoczecia pracy w UK i jezeli jest to praca sezonowa, date spodziewanego zakonczenia pracy
- kopie ostatniego odcinka plac (payslip)
- dane kazdego czlonka rodziny na utrzymaniu ubezpieczonego czyli pelne imie i nazwisko, nazwisko panienskie (jezeli dotyczy), adres zamieszkania w panstwie wspolnoty europejskiej,  date urodzenia.
 Po otrzymaniu E 109, w Polsce, nalezy niezwlocznie przedstawic go w Oddziale Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania czlonkow rodziny w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poswiadczenie - dokument w jezyku polskim, ktory nalezy okazywac przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 sa uprawnione do pelnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej mozna korzystac w placowkach, ktore podpisaly umowy z NFZ.
Website Builder provided by  Vistaprint